Letna poročila

Častno razsodišče v skladu s statutom ZSKSS vsaj enkrat letno poroča o svojem delu na zasedanju Sveta ZSKSS, ki je najvišji organ znotraj Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Praviloma se poroča na spomladanskem zasedanju Sveta ZSKSS. 

Delegati vsakega stega, Nadzornega odbora ZSKSS, Častnega razsodišča ZSKSS in Izvršnega odbora ZSKSS, dobijo gradiva okrog 14 dni pred  zasedanjem Sveta ZSKSS, med  katerimi je tudi poročilo Častnega razsodišča.

Letna poročila so shranjena v PDF obliki.