Člani Častnega razsodišča ZSKSS

Častno razsodišče ZSKSS je sestavljeno iz predsednika/ce in dveh članov/ic. Člani Častnega razsodišča smo od marca 2011 naprej:

  • Vinko Skitek, predsednik (Steg Koroška 2),
  • Marjana Janežič, članica (Steg Ilirska Bistrica 1) in
  • Jerica Koren, članica (Steg Velenje 1).